Menu Kategori
Baik Pulih ICT (BR02)

Baik Pulih ICT (BR02)

Sebarang aduan kerosakan yang melibatkan peralatan/perkakasan atau perisian ICT, pemohon di PTJ boleh majukan aduan tersebut kepada pihak Zon ICT, iDEC dengan cara mengisi borang aduan secara atas-talian mengikut Zon.

Sokongan ICT (BR03)

Perkhidmatan Sokongan ICT (BR03)

Sebarang permohonan instalasi perisian, mencipta emel berkumpulan, pemasangan peralatan/perkakasan ICT dan sebagainya, selagi mana ia tidak melibatkan proses baik pulih, pemohon perlu mengisi borang OPR/IDEC/BR03/SOKONGAN ICT yang boleh dicapai melalui aplikasi eISO, Pejabat Pendaftar.
**Permohonan perlu dihantar selewat-lewatnya 3 hari sebelum tarikh perkhidmatan diperlukan.

Talian Bantuan
Seksyen ICT Kejuruteraan
+603-89471991
Seksyen ICT Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
+603-89471992
Seksyen ICT Perubatan dan Veterinar
+603-89471908
Seksyen ICT Pertanian
+603-89471910
Zon ICT 1
+603-89471901
Zon ICT 2
+603-89471902
Zon ICT 3
+603-89471903
Zon ICT 4
+603-89471904
Zon ICT 5
+603-89471905
Zon ICT 6
+603-89471906
Zon ICT 7
+603-89471907
Seksyen ICT UPM Kampus Bintulu
+6086 855258